Datum Artist Scen
20 juni 2018 Steve Future Rock Blues Magic Läs mer Puben Band
Tidpunkt: 19:00. Läs mer
21 juni 2018 Steve Future Rock Blues Magic Läs mer Puben Band
Tidpunkt: 19:00. Läs mer
21 juni 2018 DJ P-Mix Läs mer Kolingen DJ
Tidpunkt: 22:00. Läs mer
22 juni 2018 Trackbite Läs mer Puben Band
Tidpunkt: 20:00. Läs mer
22 juni 2018 DJ P-Mix Läs mer Kolingen DJ
Tidpunkt: 22:00. Läs mer
22 juni 2018 LatinoBar DJ Ariel Läs mer Puben DJ
Tidpunkt: 23:00. Läs mer
23 juni 2018 Trackbite Läs mer Puben Band
Tidpunkt: 20:00. Läs mer
23 juni 2018 DJ P-Mix Läs mer Kolingen DJ
Tidpunkt: 22:00. Läs mer
23 juni 2018 LatinoBar DJ Ariel Läs mer Puben DJ
Tidpunkt: 23:00. Läs mer
24 juni 2018 Annelie Miller Puben Band
Tidpunkt: 17:00.
24 juni 2018 Sven Granholm Jazz Trio Puben Band
Tidpunkt: 18:00.
25 juni 2018 Brian Kramer’s Blue Mondays Läs mer Puben Band
Tidpunkt: 20:00. Läs mer
26 juni 2018 Good Enough Läs mer Puben Band
Tidpunkt: 19:00. Läs mer
27 juni 2018 Lobster Läs mer Puben Band
Tidpunkt: 20:00. Läs mer
28 juni 2018 Lobster Läs mer Puben Band
Tidpunkt: 20:00. Läs mer
29 juni 2018 Hampus & Sons Läs mer Puben Band
Tidpunkt: 20:00. Läs mer
29 juni 2018 Deejay Jay – Jacob Jacobsson Läs mer Kolingen DJ
Tidpunkt: 22:00. Läs mer
29 juni 2018 LatinoBar DJ Ariel Läs mer Puben DJ
Tidpunkt: 23:00. Läs mer
30 juni 2018 Hampus & Sons Läs mer Puben Band
Tidpunkt: 20:00. Läs mer
30 juni 2018 DJ P-Mix Läs mer Kolingen DJ
Tidpunkt: 22:00. Läs mer
30 juni 2018 LatinoBar DJ Ariel Läs mer Puben DJ
Tidpunkt: 23:00. Läs mer