Engelen, Corona och hösten 2020

Hej alla glada!

Många hör av sig till oss med frågor om kommande spelningar, bokning av uteservering och vilka öppettider vi har. Coronapandemin och de restriktioner och begränsningar som denna har medfört har dock för vår del inneburit att vår tidigare goda framförhållning gällande spelningar har kommit att begränsas och vi bokar band med en kortare tidshorisont än tidigare. Vår önskan är och har alltid varit att erbjuda livemusik så ofta som möjligt och är glada över att genom hela pandemitiden och fortsatt framåt kunnat och fortsätter kunna erbjuda livespelningar och livesända spelningar varje vecka.  Just nu håller vi öppet torsdag-söndag. Våra spelningar meddelas i första hand via Facebook varför vi rekommenderar våra gäster att följa vår facebook-sida och därigenom erhålla notiser då vi gör uppdateringar.

Observera att vi nu har bord utplacerade i puben samt att dessa i princip inte är bokningsbara. Fortsättningsvis är det även bordsservering som gäller – det får i enlighet med rådande direktiv inte uppstå trängsel, köbildning eller folksamlingar. Ert stöd som gäster till oss är ovärderligt och vi önskar att så många som möjligt under rådande omständigheter ändå vill besöka oss. Genom att ta hand om varandra, iaktta fysisk distansering och vara uppmärksamma på hygienföreskrifter inklusive god handhygien och framför allt på den egna hälsan kommer vi långt. Med detta ber vi  våra gäster att i alla lägen följa myndigheternas direktiv på samma sätt som även vi följer de direktiv som lämnas.

Viktigast av allt – känner du dig krasslig alternativt tillhör riskgrupperna – stanna hemma och besök oss vid ett senare tillfälle istället.

 

Varma hälsningar,

Engelen