Engelen, Corona och hösten 2020

Hej alla glada!

Många hör av sig till oss med frågor om kommande spelningar, bokning av uteservering och vilka öppettider vi har. Coronapandemin och de restriktioner och begränsningar som denna har medfört har dock för vår del inneburit att vår tidigare goda framförhållning gällande spelningar har kommit att begränsas och vi bokar band med en kortare tidshorisont än tidigare. Vår önskan är och har alltid varit att erbjuda livemusik så ofta som möjligt och är glada över att genom hela pandemitiden och fortsatt framåt kunnat och fortsätter kunna erbjuda livespelningar och livesända spelningar varje vecka. Våra spelningar meddelas i första hand via Facebook varför det bästa är att följa vår facebooksida och få notiser då vi gör uppdateringar.

Vi håller vår uteservering öppen så ofta som vädret tillåter – borden här är dock i princip inte bokningsbara, vilket även gäller de bord som finns i puben. Fortsättningsvis är det även bordsservering som gäller – det får i enlighet med rådande direktiv inte uppstå trängsel eller folksamlingar. Ert stöd som gäster till oss är ovärderligt och vi önskar att så många som möjligt under rådande omständigheter ändå vill besöka oss. Genom att ta hand om varandra och vara uppmärksamma på hygienföreskrifter, god handhygien och framför allt på den egna hälsan kommer vi långt. Med detta ber vi dock våra gäster att i alla lägen följa myndigheternas direktiv på samma sätt som även vi följer de direktiv som lämnas. Köbildning får inte uppstå i baren och vi tillämpar bordsservering. Viktigt är att iaktta god handhygien men även sörja för den personliga hälsan och att hålla tillräckligt fysiskt avstånd. Vi har handsprit tillgängligt både för personal och gäster.

Viktigast av allt – känner du dig krasslig alternativt tillhör riskgrupperna – stanna hemma och besök oss vid ett senare tillfälle istället.

 

Varma hälsningar,

Engelen