Engelens vårfest i samarbete med Erwik Communication som erbjuder flera lösningar för stora som små tillställningar som vill skapa virala effekter och nå nya målgrupper, eller bara se till att vara där målgruppen befinner sig – just nu. Alexander Erwik bär, efter sin 9 år som chefredaktör på Finest.se, med sig stora kunskaper om hur man skapar solid och stabil framgång i sociala medier.

Tack till en magnifik vårfest!