Välkommen till Engelens frågeformulär om 7 frågor.

Varje månad drar vi en ny vinnare som erhåller en 3-rättersmeny med fri entré.

Du måste uppge namn och ditt mobil nr så vi kan meddela dig om du är vår vinnare!

Namn
Mobil
1. Hur ofta besöker du Engelen?
2. Vilken ålder passar bäst in på dig?
3. Din avsikt med att besöka Engelen?
4. Motsvarade ditt besök din förväntan?
5. Vilken musik är viktigast för dig?
6. Vilken dryck är viktigast för dig?
7. Vilken mat är viktigast för dig?
Övriga synpunkter?: